Samen werken aan onderwijsontwikkeling

De Ceder Academie stimuleert de kennisdeling binnen de Cedergroep. Onze leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners beschikken over een schat aan kennis en ervaring over onderwijs, onderwijskundig leiderschap en ondersteunende processen.

De Ceder Academie is het platform waarop dit kan worden gedeeld en waarop van elkaar kan worden geleerd. De meeste activiteiten van de Ceder Academie worden dan ook door onze eigen collega’s verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Iedere Cederschool heeft een visie op wat haar leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen als mensen en als burger van Nederland en de wereld. De Ceder Academie gaat dan ook een breed scala aan activiteiten organiseren over een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen.

De visie van de Ceder Academie is dat eenieder op zijn eigen wijze leert en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De methoden van kennisoverdracht zijn dan ook zeer divers. We gaan in ons programma rekening houden met verschillende voorkeuren van leren.